Jármy

eredetijarmy_small

Közel két évtizedes gyakorlattal rendelkezem a jog, rendészet, kommunikáció szférájában, melynek egy részét a közigazgatásban, egy részét pedig piacvezető vállalati környezetben töltöttem. Az Ön által éppen megtekintett honlapon azt kívánom bemutatni, milyen szolgáltatásokkal segíthetem az Ön személyes, vagy cége sikereit. Köszönöm Önnek, hogy figyelemmel olvas.

Minden munkám során – korábban alkalmazottként, később vezetőként – a feltörekvő, innovatív megoldásokat igyekeztem keresni, s megvalósítani. Tapasztalatot szereztem a cégek adminisztratív, jogi, kommunikációs s rendészeti átvilágításában, a belső szabályzók, normák elkészítésében és felügyeletében, az adminisztráció és külső jogi kapcsolatok menedzselésében éppúgy, mint a gyakorlatorientált kommunikációs, konfliktuskezelési tréningek vezetésében és a vezetői (sok esetben coaching) háttértámogatásban. Tanulmányoztam több tucat cég esetében a konfliktusok eredőit, a belső kiválasztás és kommunikáció hibáit, ezek hatását a munkafolyamatokra. Vitás ügyekben mediátorként lépek fel és segítem az egyezséget. Tárgyalások során a partner viselkedés-elemzésével segítem a kiszámítható, biztonságos megállapodás létrejöttét.

Figyelemmel kísérem a jogi környezetet, az Európai Uniós protokollokat, a megbízó számára előnyös környezetet. Monitorozom a kommunikációs szférát a belső rendszerek hatékonyságát, a szabályzók érvényesülését, azok célvezéreltségét, hasznosságát. Innovátorként elkötelezetten javasolok új megoldásokat, becsülve a cég saját know-how-ját, tradícióját.

Magánszemélyeknek segítséget  nyújtok közigazgatási, önkormányzati beadványok elkészítésében, ügyek képviseletében, dolgozatok, pályázatok elkészítésében, vitás ügyek rendezésében.

Megbízásom bizalmi viszonyt feltételez, ennek minden esetben megfelelek.

Comments are closed.