A rendészet közszolgái. Rendészet Európában – egy kötet margójára

Minden jogállam az emberek szabad akaratából szerveződve juttatja kifejezésre azokat az értékeket – s ezzel maga is önálló értékrendet teremt –, amelyeket a tradíció tőkéjén, de a jövőre figyelemmel is határoz meg a hétköznapok és közösségek számára. Az egységes Európa egy olyan közösség, amelynek önálló értékeket teremtő szabad közösségei, szabad államai ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz. Kulturális és történelmi, a múltból induló, vagy épp a jelenből a jövő felé tartó fontos kapcsolatok ezek.

A társadalom jólétét nem csak a mindenkori kormányok garantálják és teremtik meg, hanem azok a közszolgák, akiket a rendészet nagy közössége tart össze. Minden állam politikai szférájában rendkívül fontos a rendészeti politika, hiszen ez is egy olyan szál, amely más, közösségi szálakkal összekötve egy egész földrész biztonságát jelenti. Tanulnunk kell a múltból, ismernünk a jelent, és kutatni a jövőt.

Fontos, hogy ismerjük és megismerjük a rendészet területén is azokat a próbálkozásokat, amelyek olykor sikert, olykor kudarcot jelentettek más nemzetek számára, hiszen tanulnunk, merítenünk kell minden olyan forrásból, amellyel a Magyar Köztársaságot is biztonságosabbá, nyugodtabbá formálhatjuk. Mert Magyarország mi magunk vagyunk. Itt és most.

A Rendészet Európában című kötetben visszanyúltunk a múltba, a jelent szembesítve a lehetőségekkel és korlátokkal. A munka egyszerre történeti és elemző, de mindenképpen a tiszta szakmaiság terében formálódott. Magyarország társadalma még ma is magában rejti az elmúlt évtizedek örökének meg nem vívott konfliktusait, de magában hordja a jelen szükségszerű átalakulással járó hétköznapi tusáit is. Reméljük, hogy a munka bizonyosan hozzájárul ahhoz, hogy olvasóik átfogó képet kapjanak az európai rendészeti fejlődésről, megoldásokról és azokról az utakról, amelyeken néha még bizonytalanul indulunk el, ám végig kell mennünk rajtuk. Nincs visszaút.

A rendészet szakma. Önálló szakma, amelynek közhatalmat gyakorló, felkészült és felelős szakemberekre van szüksége, akik ismerik a társadalom törvényeit, a jog lehetőségeit, s mindig megfeleltetik ezeket a tisztesség és a praxis lehetőségeinek.

Vélemény, hozzászólás?